1 lít rượu bằng bao nhiêu kg?

1 lít rượu bằng bao nhiêu kg

Theo định luật bảo toàn khối lượng: “Khối lượng toàn phần của một hệ vật lý kín, xét trong một hệ quy chiếu cố định, là không đổi theo thời gian”

Công thức tính khối lượng riêng:

D = m/V

Trong đó:

– D: khối lượng riêng kg/m3

– m: khối lượng (kg)

 – V: thể tích (m3)

Công thức của Khối lượng riêng là bằng khối lượng (kg) chia cho thể tích (m3). Như vậy đơn vị tính của khối lượng riêng là kg/m3.

Tính 1 lít nước bằng bao nhiêu kg?

– Khối lượng riêng của nước là: 1.000 kg/m3.

Tức là 1m3 nước bằng 1000 kg.

Ta có công thức: 1m3=1000 dm3=1000 lít

Suy ra: 1 lít nước bằng 1kg.

Tính 1 lít rượu bằng bao nhiêu kg?

  • Khối lượng riêng của rượu là 790kg/m3.
  • Tức là 1m3 rượu bằng 790 kg
  • Ta có công thức: 1m3 = 1000 dm3 = 1000 lít
  • Suy ra: 1 lít rượu bằng 0,79 kg

Vậy đáp án: 1 lít rượu bằng 0.79kg

Bảng khối lượng riêng của một số chất cơ bản

STT Chất rắn Khối lượng riêng (kg/m3) STT Chất lỏng Khối lượng riêng (kg/m3)
1 Chì 11300 1 Thủy ngân 13600
2 Sắt 7800 2 Nước 1000
3 Nhôm 2700 3 Xăng 700
4 Đá Khoảng 2600 4 Dầu ăn Khoảng 800
5 Gạo Khoảng 1200 5 Dầu hỏa Khoảng 800
6 Gỗ tốt Khoảng 800 6 Rượu 790
7 Sứ 2300 7 Li-e 600

Thành Công VN chia sẻ bạn đọc “1 lít rượu bằng bao nhiêu kg“, hy vọng bạn hài lòng với câu trả lời này.

Công ty TNHH Thành Công VN

Địa chỉ: Số 181B Trần Hưng Đạo, Khu 5 phường Nhị Châu , thành phố Hải Dương

Email: tdlthanhcongvn@gmail.com

Điện thoại: 02203.851.218 / 0989.089.283

Hotline: 0989 089 283

0989 089 283
chat-active-icon